A A A

Efekty terapii

  • Prawidłowe wzorce ruchowe
  • Koordynacja obu stron ciała
  • Prawidłowa koordynacja wzrokowo – ruchowa
  • Właściwe planowanie motoryczne
  • Odpowiedni poziom aktywności
  • Znajomość schematu ciała
  • Prawidłowa lateralizacja
  • Rozwój mowy
  • Prawidłowa koncentracja uwagi
  • Stabilność emocjonalna