Spis Treści

W tym artykule dowiesz się o:
 • definicji integracji sensorycznej,
 • charakterystyce podstawowych systemów zmysłowych,
 • wskaźnikach zaburzeń przetwarzania wrażeń sensorycznych w poszczególnych grupach wiekowych.

Założenia metody SI

W latach sześćdziesiątych amerykanka Jean Ayres psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów zmysłowych, tj. systemu dotykowego, czucia głębokiego (czucia własnego ciała) oraz układu przedsionkowego (zwanego zmysłem równowagi) w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. W oparciu o podstawy z zakresu fizjologii, neurologii oraz psychologii opracowała założenia teoretyczne i praktyczne nowej, kompleksowej, polisensorycznej metody terapii – Integracji Sensorycznej. Metoda ta jest skuteczną formą terapii w szeroko rozumianych opóźnieniach rozwoju psychoruchowego.

Integracja sensoryczna, według Jean Ayres, jest procesem, podczas którego następuje organizacja wrażeń zmysłowych dostarczanych do naszego organizmu tak, aby mogły być wykorzystywane w celowym działaniu. Dopływ różnorodnych bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, odbieranych z własnego ciała i otoczenia przez wszystkie układy zmysłów (dotyku, czucia głębokiego, czyli tzw. propriocepcji, układu przedsionkowego, wzroku, słuchu i powonienia) jest podstawą do tworzenia się integracji. W wyniku tego procesu powstają tak zwane reakcje adaptacyjne czyli, reakcja odpowiednia do wymogów otoczenia. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Przy niedoborze lub braku bodźców tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej jest zakłócone i w związku z tym rozwój właściwych odpowiedzi ruchowych i sposobów zachowań jest zaburzony.

Główne przejawy dysfunkcji procesów integracji sensorycznej to:
 • trudności w koordynacji ssania, połykania, oddychania
 • opóźniony rozwój mowy i zaburzenia mowy
 • przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • zwiększona męczliwość
 • zaburzenia w ogólnej koordynacji ruchowej oraz koordynacji ruchowo – słuchowo – wzrokowej
 • trudności w opanowywaniu podstaw nauki szkolnej, tj. czytaniu, pisaniu, liczeniu
 • nadpobudliwość psychoruchowa i trudności w koncentracji uwagi
 • zaburzenia emocjonalne, obniżona samoocena

Definicja integracji sensorycznej

Pojęcie integracji sensorycznej, spostrzegane jest w dwojaki sposób.

Integracja sensoryczna może być rozpatrywana jako metoda opracowana przez Jean Ayres w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia w USA, aktualnie jedna z najbardziej kompleksowych w swym podejściu w odniesieniu do dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i trudnościami w szkole.

Integracja sensoryczna jako proces neurofizjologiczny będący umiejętnością odbierania i przetwarzania informacji płynących z ciała, otoczenia za pomocą wszystkich zmysłów, tak aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Jean Ayres psycholog, pedagog specjalny i terapeutka zajęciowa wykazała znaczenie trzech podstawowych systemów zmysłowych, tj. systemu dotykowego, czucia głębokiego (czucia własnego ciała) oraz układu przedsionkowego (zwanego zmysłem równowagi) w procesie prawidłowego rozwoju dziecka. W oparciu o podstawy z zakresu fizjologii, neurologii oraz psychologii opracowała założenia teoretyczne i praktyczne nowej, kompleksowej, polisensorycznej metody terapii – Integracji Sensorycznej. Metoda ta jest skuteczną formą terapii w szeroko rozumianych opóźnieniach rozwoju psychoruchowego.

Dopływ różnorodnych bodźców do ośrodkowego układu nerwowego, odbieranych z własnego ciała i otoczenia przez wszystkie układy zmysłów (dotyku, czucia głębokiego, czyli tzw. propriocepcji, układu przedsionkowego, wzroku, słuchu i powonienia) jest podstawą do tworzenia się integracji. W wyniku tego procesu powstaje tak zwana reakcja adaptacyjna czyli, reakcja odpowiednia do wymogów otoczenia. Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe. Przy niedoborze lub braku bodźców tworzenie się prawidłowej integracji zmysłowej jest zakłócone i w związku z tym rozwój właściwych odpowiedzi ruchowych i sposobów zachowań jest zaburzony.

Charakterystyka podstawowych systemów zmysłowych

Nasze układy zmysłowe współdziałają ze sobą, co uwidacznia się w tzw. reakcjach adaptacyjnych (na przykład w obronnym wyciągnięciu rąk przez dziecko, żeby nie upaść podczas nauki chodzenia). Dziecko zdobywa doświadczenia sensoryczne poprzez ruch, poznawanie otoczenia i działanie.

Najważniejsze układy zmysłów to:
 • przedsionkowy,
 • dotykowy
 • czucia głębokiego (prprioceptywny),
 • limbiczny
Układ dotykowy jest największym i najbardziej pierwotnym systemem zmysłowym. Pomaga nam różnicować to, czego dotykamy i gdzie jesteśmy dotykani. Ostrzega przed nieoczekiwanymi lub niebezpiecznymi wrażeniami dotykowymi. Ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa, równowagę emocjonalną, koncentrację uwagi i funkcje ruchowe.

Układ przedsionkowy najwcześniej dojrzewający systemem zmysłowy, zlokalizowany w uchu wewnętrznym. Umożliwia odbieranie wrażeń związanych z ruchem i zmianami w ruchu oraz odczucie siły grawitacji. System ten koordynuje odbieranie i przetwarzanie wrażeń przez inne układy zmysłowe (dotykowy, czucia głębokiego, wzrokowy i słuchowy). Ma wpływ na utrzymanie równowagi, koordynację oraz płynność ruchów ciała i gałek ocznych. Ma to swoje odzwierciedlenie w możliwościach ruchowych dziecka – w zakresie dużej i małej motoryki), zachowania prawidłowej postawy podczas ruchu ale i zabaw przy stole, także w lepszej koncentracji i mniejszej męczliwości. Prawidłowe działanie tego systemu umożliwia dziecku właściwy rozwój sensomotoryczny. Układ przedsionkowy i słuchowy unerwia ten sam nerw (VIII czaszkowy), co powoduje, że istnieje między nimi bliski związek neuro – anatomiczny. Ściśle wiąże się to więc z funkcjami słuchowo – językowymi, co ma istotne znaczenie w rozwoju mowy.

System propriocepcji blisko współpracuje z układem przedsionkowym, odbiera informacje z mięśni, ścięgien i stawów. Umożliwia sprawne poruszanie się i wykonywanie czynności ruchowych bez konieczności kontroli wzrokowej. Buduje poczucie cielesnej obecności ciała, odczuwanie jego ciężaru i poszczególnych części w przestrzeni. Odpowiada za wytwarzanie odruchów prostowania i równowagi, które służą prawidłowej motoryce i przyczyniają się do przeciwdziałania sile grawitacji. Ma duży wpływ na rozwój koordynacji ruchów i percepcję położenia narządów jamy ustnej podczas mówienia.

Układ limbiczny nazywany mózgiem emocjonalnym związany jest ze zmysłem powonienia i smaku. Ma bezpośredni związek z uczuciami i zachowaniem. Poprzez rejestrowanie przyjemnych wrażeń uaktywnia pamięć i wywołuje intensywne reakcje emocjonalne. Działanie opisanych wyżej systemów zmysłowych przebiega w dużym stopniu poza naszą świadomością.

Niektóre wskaźniki zaburzeń przetwarzania wrażeń sensorycznych w poszczególnych grupach wiekowych

Niemowlęta

 • Nie lubi trzymania na rękach, tulenia, całowania,
 • Jest w stanie dyskomfortu i stresu, gdy inni ludzie są blisko niego,
 • Ma trudności ze ssaniem i/lub spożywaniem pokarmów stałych,
 • Nie reaguje na jedzenie wokół ust,
 • Ma trudności z zaśnięciem, często wybudza się,
 • Ujawnia duży dyskomfort podczas czyszczenia wacikami nosa, uszu,
 • Reaguje „alarmem”, oporem, gdy twarz jest przecierana oliwką czy myta wodą,
 • Nie lubi smarowania ciała kremem, pudrowania,
 • Często nie lubi kąpieli w ogóle, a czasami ujawnia nadmierna wrażliwość na temperaturę wody,
 • Unika raczkowania po dywanie,
 • Manipuluje zabawkami używając głównie koniuszków palców, unikając zetknięcia zabawki z wnętrzem dłoni,
 • Woli być przykryte bez względu na temperaturę otoczenia,
 • Woli mieć na nóżkach buciki, skarpetki niż chodzić boso,
 • Nie lubi nowych ubranek,
 • Reaguje obronnie / dyskomfortem, pobudzeniem/ na dźwięki o pewnej częstotliwości, specyficzne zapachy, jasne światło,
 • Z opóźnieniem osiągało tzw. kamienie milowe np. siadanie, raczkowanie, stanie, chodzenie, pierwsze słowa.

Dzieci w wieku przedszkolnym

 • Nie lubi mycia, czesania, obcinania paznokci,
 • Nie lubi mycia zębów, użycia pasty, zwłaszcza o niektórych smakach, może mieć odruch wymiotny,
 • Nie lubi chodzić boso, także często bawić się w piasku, na trawie, czy w wodzie,
 • Wyraźnie nie lubi pewnych materiałów, czy faktur,
 • chodzi na palcach,
 • wypluwa jedzenie – odmawia jedzenia niektórych pokarmów,
 • nie lubi mycia, czesania, obcinania paznokci,
 • nie lubi zabaw w łaskotanie, podnoszenie do góry lub domaga się tego nadmiernie,
 • samo może być inicjatorem kontaktu dotykowego ale wzbrania się przed wyciem dotykanym,
 • może pocierać lub drapać miejsca w które został przed chwilą dotknięty,
 • może unikać zabaw z innymi dziećmi lub ujawniać negatywne reakcje w czasie zabawy,
 • zdarza się, ze wpada na innych z impetem lub ich popycha, znienacka szczypie i kopie,
 • nie lubi zabaw w piaskownicy, w wodzie,
 • nie lubi zatłoczonych miejsc, np. place zabaw, centra handlowe,
 • często wydaje się nie odczuwać głodu, ciepła, zimna,
 • nie potrafi wykonywać czynności rękoma bez patrzenia na nie,
 • może się skaleczyć, uderzyć i nie zauważyć tego,
 • lubi intensywne zabawy typu: uderzanie, intensywne podskoki,
 • ryzykuje podczas zabaw np. wspina się zbyt wysoko,
 • ma słabą równowagę, często przewraca się, szybko się meczy,
 • odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
 • odczuwa dyskomfort podczas jazdy samochodem /choroba lokomocyjna,
 • nie lubi zabaw stolikowych.

Dzieci w wieku szkolnym

 • nie lubi placów zabaw / wspinania się, huśtania, zjeżdżania, karuzeli,
 • ruchy dziecka są niezgrabne, często potyka się i przewraca, nie potrafi asekurować się przed upadkiem,
 • nie lubi gier zespołowych i zabaw sportowych,
 • podczas pracy przy stole często podpiera głowę ręką,
 • ma problemy z przepisywaniem z tablicy, gubi litery, sylaby,
 • nie lubi gier zespołowych i zabaw sportowych,
 • podczas nauki pisania często odwraca litery b,d,p,
 • nie ma dominacji ręki,
 • ma trudności w nawiązywaniu przyjaźni,
 • często sam rozpoczyna lub wdaje się w bójki,
 • często wydaje się nieobecne, nieświadome co dzieje się dookoła, nie reaguje na swoje imię,
 • nie lubi nowych aktywności ruchowych, sporadycznie sam je inicjuje,
 • dobrze funkcjonuje w domu, źle w szkole lun na odwrót,
 • sucha eksperymentalnie głośno muzyki, telewizji,
 • ma trudności w rozróżnieniu dźwięku g-k,
 • ma problem, żeby określić co trzyma w reku bez patrzenia na nie,
 • ma trudności z zużyciem dwóch rąk jednocześnie,
 • nie może usiedzieć w jednym miejscu np. w ławce podczas lekcji.
Źródło — Bożenia Odowska-Szlachcic — "Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego ukladu nerwowego"