A A A

Specjaliści

Marta Zduńczyk – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, provaider indywidualnej stymulacji słuchu – Johansen IAS, terapeuta kinezjologii edukacyjnej oraz neuro – sensomotorycznej terapii integracji odruchów wg dr Swietłany Masgutowej. Współautor programu studiów podyplomowych Integracji Sensorycznej WSEWS w Warszawie, ekspert-wykładowca.

 

Danuta Wiśniewska – dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog i nauczyciel wychowania fizycznego szkoły podstawowej z klasami integracyjnymi w Łodzi. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej z kinezyterapią, teorii integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, oligofrenopedagogiki, a także  bloki szkoleniowe  z  terapii taktylnej i integracji odruchów cz. I i II wg dr Swietłany Masgutowej.

 

Aleksandra Karolczak – dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, magister pedagogiki opiekuńczej. Ukończyła studia  w zakresie pedagogiki zdrowia, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej z językiem angielskim. Oligofrenopedagog, terapeuta ręki.

 

Agnieszka Wierzyńska – dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta bilateralnej integracji, ukończyła kurs integracji odruchów dynamicznych i posturalnych MISM Polska cz. I i II wg dr Swietłany Masgutowej, oraz ,,terapii i usprawniania funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym”, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji.

 

Sylwia Jabłońska – dyplomowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki terapeutycznej, surdopedagog, terapeuta zajęciowy, terapeuta bilateralnej integracji oraz metody monachijskiej (MFDR).