A A A

Terapia SI

Terapia procesów integracji sensorycznej.


Podczas terapii integracji sensorycznej odbywa się stymulacja ośrodkowego układu nerwowego. Stosowane ćwiczenia zawsze są dobrane do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. Zajęcia w formie zabaw ruchowych prowadzone są na dużej sali wyposażonej do stymulacji systemów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego oraz pomoce do usprawniania układów : słuchowego, wzrokowego, węchowego. Zasadniczą rolę w skuteczności terapii odgrywa wiek dziecka. Terapia powinna być rozpoczęta możliwie jak najwcześniej. Im dziecko jest starsze, tym większy jest niedobór bodźców i zakres dysfunkcji. Terapia SI może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

 

Źródło - Bożenia Odowska - Szlachcic - "Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego ukladu nerwowego"